கட்டுமான பொருட்கள் ஆன்லைன் விற்பனை கோவை முலுவதும் 50 மூட்டை முதல் டெலிவரி கிடைக்கும் குறிப்பிட்ட சிமெண்ட் இலவச டெலிவரி பிற மாவட்டங்கள் full load தான் கிடைக்கும்

..Special Code ...Customer Care
அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளர். அரசு,TNPL,ராம்கோ, டால்மியா, கோரமண்டல்,பிரில்ல, ராசி கோல்ட், பிரியா, சாகர், அல்ட்ரா பவர் கிங், அல்டிமா சூப்பர் ,Sail Vizag indrolo ,

ALL CEMENT